Kontakti


Visoka poslovna škola PAR

Trg Riječke rezolucije 4

51000 Rijeka

Hrvatska

Tel.: +385 (0)51 327-037, +385 (0)51 327-322
Faks: + 385 (0)51 327-305
E-mail: info@par.hr
www.par.hr

Uredovno radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8 – 20 h